Skip to main content

Gynaecoloog, gespecialiseerd in gynaecologische endocrinologie en voortplantingsgeneeskunde, MIC I certificaat, GESEA/ECRES I certificaat

Dr. med. Ensar Hajder

Professionele carrière:

  • 2022: GESEA/ECRES I certificering
  • 2021: Doctoraat in de geneeskunde - Universitair Ziekenhuis Essen
  • 2021: MIC I certificering - Saarland Universitair Vrouwenziekenhuis
  • 2016: Licentie tot uitoefening van de geneeskunde / staatsexamen menselijke geneeskunde - Universiteit van Duisburg-Essen

 

Publicaties:

  • 2019: Köninger A, Iannaccone A, Hajder E, Frank M, Schmidt B, Schleussner E, Kimmig R, Gellhaus A, Dieplinger H. Afamin voorspelt preconceptioneel zwangerschapsdiabetes bij patiënten met polycysteus ovariumsyndroom. - Artikel (co-auteur)
  • 2016: Hajder M, Hajder E, Grbic A, Hajder E. Insulineresistentie en AMH als goede surrogaat diagnostische markers in polycysteus ovarium syndroom fenotypes. - Artikel (co-auteur)
  • 2016: Hajder M, Arapcic T, Hajder E. Lage, gelijkmatige koolhydraatinname in combinatietherapie (bifasische insuline aspart + metformine) verbetert glykemische controle bij mensen met diabetes type 2: gerandomiseerde trial. - Artikel (co-auteur)
  • 2016: Hajder E, Hajder M, Hajder E. Effecten van clomifeencitraat en HFHS tijdens gecontroleerde ovariële stimulatie met IUI bij subfertiele paren met milde mannelijke, vrouwelijke, gemengde factor en onverklaarde onvruchtbaarheid: een gerandomiseerde gecontroleerde trial. - Artikelen (co-auteur)

 

Lidmaatschappen:

  • Lid - Werkgroep Gynaecologische Endoscopie (AGE)
  • Lid - Duitse Vereniging voor Gynaecologie en Verloskunde (DGGG)