Skip to main content

Intracyptoplasmatische sperma-injectie (ICSI)

Intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI), een verdere ontwikkeling van IVF, verschilt van normale IVF in die zin dat het samenbrengen van de opgehaalde eicellen met het sperma van de echtgeno(o)t(e) onder een speciale microscoop gebeurt.

Bij deze procedure wordt een enkele zaadcel in een eicel geïnjecteerd via een flinterdunne glazen capillair. De andere stappen van de ICSI-behandeling, zoals hormonale stimulatie van de eierstokken of het verzamelen van eicellen, zijn dezelfde als bij normale IVF. ICSI wordt vooral gebruikt wanneer het aantal, de beweeglijkheid en het uiterlijk van de zaadcellen zeer beperkt is.