Skip to main content

Intracyptoplasmatische sperma-injectie (ICSI)

Intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI), een verdere ontwikkeling van IVF, verschilt van normale IVF in die zin dat het samenbrengen van de opgehaalde eicellen met het sperma van de echtgeno(o)t(e) onder een speciale microscoop gebeurt.

 

Hier wordt één enkele zaadcel in een eicel geïnjecteerd door middel van een flinterdun glazen capillair. De andere stappen van de ICSI-behandeling, zoals hormonale stimulatie van de eierstokken of het verzamelen van eicellen, zijn dezelfde als bij normale IVF. ICSI wordt vooral gebruikt wanneer het aantal, de beweeglijkheid en de uiterlijke kenmerken van de zaadcellen zeer beperkt zijn.