Skip to main content

PRIVACY-BELEID

 

Een vertrouwensrelatie met onze patiënten is voor ons bijzonder belangrijk. Daarom nemen wij de bescherming van uw persoonlijke gegevens - zowel in de praktijk als bij de exploitatie van onze website - zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

In de regel is het mogelijk om onze website te gebruiken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Voor zover op onze pagina's persoonlijke gegevens (bijv. naam, adres of e-mailadres) worden verzameld, gebeurt dit altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming. We gebruiken ook geschikte technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of ongeoorloofde toegang door derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.

Wij wijzen er echter uitdrukkelijk op dat de gegevensoverdracht op het internet veiligheidslacunes kan vertonen. Wij kunnen geen volledige bescherming van uw gegevens garanderen tegen toegang door derden, zelfs niet met de beste maatregelen voor gegevensbescherming.

Deze informatie over gegevensbescherming is van toepassing op gegevensverwerking door

de persoon die de leiding heeft:

Ki.Nd _ Kinderwunschzentrum Niederrhein Practice Dr. med. Georg Döhmen (eigenaar: Dr. med. Georg Döhmen) Madrider Str. 6 41069 Mönchengladbach Tel.: +49 (0) 2161 496 86-0 E-mail: info@ki-nd.de

Gegevensbeschermingsbeambte:

Ärzteberatung Marcus Fox GmbH De heer Marcus Fox Schloßstraße 5-9a 45468 Mülheim an der Ruhr Tel.: +49 (0) 211 9421 4261 E-mail: beratung@marcus-fox.de

Natuurlijk kan het contact ook via onze praktijk geregeld worden.

Server logbestanden

De aanbieder van onze pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze zijn:

 • Bezochte website
 • Tijdstip van toegang
 • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
 • Bron/referentie van waaruit u de site hebt bereikt
 • Gebruikte browser
 • Besturingssysteem in gebruik
 • Gebruikt IP-adres in geanonimiseerde vorm

Wij verwerken de bovengenoemde gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om een vlotte verbinding van de website te verzekeren,
 • Gegarandeerd een comfortabel gebruik van onze website,
 • Evaluatie van de veiligheid en stabiliteit van het systeem en
 • voor algemene administratieve doeleinden.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, zin 1, onder f), van de DSGVO. Ons rechtmatige belang vloeit voort uit de hierboven genoemde doeleinden voor het verzamelen van gegevens. Wij gebruiken de verzamelde gegevens in geen geval om conclusies te trekken over uw persoon. Een consolidatie van deze gegevens met andere gegevensbronnen wordt niet uitgevoerd. Wij behouden ons het recht voor om deze gegevens achteraf te controleren als wij concrete aanwijzingen voor illegaal gebruik krijgen.

Cookies

We gebruiken cookies op onze website. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw internetbrowser worden opgeslagen. Cookies beschadigen uw computer niet en bevatten geen virussen. Ze dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij een volgend bezoek.

De meeste internetbrowsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo instellen dat u wordt geïnformeerd wanneer er cookies worden geplaatst en dat cookies alleen in individuele gevallen worden toegestaan, dat de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen wordt uitgesloten en dat de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser wordt geactiveerd. Als u de cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

De gegevens die door cookies worden verwerkt, zijn nodig voor de bovengenoemde doeleinden om onze legitieme belangen en die van derden te vrijwaren in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter f van de DSGVO.

SSL-versleuteling

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals de verzoeken die u ons als exploitant van de site stuurt, maakt deze site gebruik van SSL-codering in combinatie met het hoogste coderingsniveau dat door uw browser wordt ondersteund. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel. Als de SSL-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Google-weblettertypen

Deze website maakt gebruik van de Google Web Fonts service om toegang te bieden tot een lettertypebibliotheek. Google Web Fonts wordt beheerd door

Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om de door ons gebruikte lettertypen op te nemen, moet uw browser verbinding maken met een Google-server en het voor onze website vereiste lettertype downloaden. Google ontvangt daarbij de informatie die onze website vanaf uw IP-adres wordt opgeroepen. Google Web Fonts worden gebruikt voor een uniforme presentatie van onze website. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u ophttps://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy.

Google Maps

Deze website maakt gebruik van Google Maps om kaarten weer te geven en een routebeschrijving te geven. Google Maps wordt beheerd door:

Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Raadpleeg het privacybeleid van Google op:https://www.google.com/intl/de/policies/privacy voor informatie over welke informatie wordt verzameld en voor welk doel. De aanvullende gebruiksvoorwaarden voor Google Maps zijn te vinden op: https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

De exploitant zelf zal in geen geval gebruik maken van de ingevoerde gegevens in Google Maps en zal ook geen bewegingsprofielen of dergelijke aanmaken. De integratie van Google Maps in onze website heeft als enig doel onze patiënten een eenvoudig hulpmiddel te bieden om de reis naar onze praktijk te vereenvoudigen. Ingevoerde gegevens worden door ons niet doorgegeven.

Jameda-zegel

Op onze website vindt u zeehonden of widgets van

jameda GmbH, St. Cajetan-Strasse 41, 81669 München

geïntegreerd. Een widget is een klein venster dat wisselende informatie weergeeft. Ons zegel werkt ook op een vergelijkbare manier, d.w.z. het ziet er niet altijd hetzelfde uit, maar het display verandert regelmatig. Hoewel de corresponderende inhoud op onze website wordt weergegeven, wordt deze op dat moment opgehaald van de jameda-servers. Dit is de enige manier om altijd de huidige inhoud te tonen, vooral de huidige beoordeling. Hiervoor moet vanaf deze internetpagina een dataverbinding met jameda tot stand worden gebracht en ontvangt jameda bepaalde technische gegevens (datum en tijd van het bezoek; de pagina van waaruit de vraag wordt gesteld; het gebruikte internetprotocoladres (IP-adres), het type en de versie van de browser, het type apparaat, het besturingssysteem en soortgelijke technische informatie) die nodig zijn voor de aan te leveren inhoud. Deze gegevens worden alleen gebruikt om de inhoud te leveren en worden niet opgeslagen of anderszins gebruikt.

Met de integratie streven we het doel en het legitieme belang na om actuele en correcte inhoud op onze homepage te presenteren. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Door deze integratie slaan we bovengenoemde gegevens niet op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Jameda is te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring op de website www.jameda.de/jameda/datenschutz.php.

Doctolib online planning

Voor de technische uitvoering van de online toewijzing van afspraken maakt onze praktijk gebruik van de diensten van Doctolib GmbH, Wilhelmstraße 118, 10963 Berlijn. Doctolib GmbH verwerkt de persoonlijke gegevens en gezondheidsinformatie die u bij het maken van afspraken verstrekt. Het privacybeleid van Doctolib GmbH kunt u hier lezen(https://www.doctolib.de/terms/agreement).

Doctolib GmbH neemt alle noodzakelijke organisatorische en technische voorzorgsmaatregelen volgens de huidige normen om te voldoen aan de eisen van de wet op de gegevensbescherming, in het bijzonder om gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang door derden. Uw gegevens worden gecodeerd, verzonden en opgeslagen volgens de nieuwste standaarden. Door gebruik te maken van de online boekingsservice voor afspraken gaat u ermee akkoord dat de door u verstrekte of verzamelde persoonlijke en gezondheidsgegevens door Doctolib GmbH worden verwerkt. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat u ook een afspraak kunt maken zonder gebruik te maken van de online reserveringsdienst voor afspraken, bijvoorbeeld door te bellen naar het telefoonnummer dat in de contactruimte is vermeld.

Videoraadpleging Doctolib

Op dit moment gaan we een aantal therapie- of patiëntgesprekken voeren via het videogesprek van Doctolib, Doctolib GmbH, Wilhelmstraße 118, Aufgang C, 10963 Berlijn. Doctolib is verantwoordelijk voor de gegevensbescherming. Als u het niet eens bent met deze procedure, laat het ons dan weten.

Rechten van de betrokkenen

Uiteraard heeft u recht op gratis informatie over de over u opgeslagen persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om onjuiste gegevens te corrigeren, te blokkeren en te verwijderen.

Indien de mogelijkheid voor het invoeren van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, naam, adressen) wordt gegeven, vindt de invoer van deze gegevens vrijwillig plaats. De ingevoerde gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel dat in elk geval wordt aangegeven.

Je hebt het recht:

 • om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt in overeenstemming met art. 15 DSGVO U kunt met name informatie vragen over de doeleinden van de verwerking, de categorie van de persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagperiode, het bestaan van een recht van rectificatie, annulering, beperking van de verwerking of verzet, het bestaan van een recht van beroep, de oorsprong van uw gegevens, indien deze niet door ons zijn verzameld, alsmede het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de details daarvan;
 • in overeenstemming met Art. 16 DSGVO, onverwijld de correctie van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te eisen;
 • op grond van art. 17 DSGVO de verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te eisen, tenzij de verwerking noodzakelijk is om het recht op vrije meningsuiting en informatie uit te oefenen, om een wettelijke verplichting na te komen, om redenen van algemeen belang of om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen;
 • op grond van art. 18 DSGVO, de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te verwijderen en wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig heeft voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van een rechtsvordering of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op grond van art. 21 DSGVO;
 • in overeenstemming met Art. 20 DSGVO, om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke partij te vragen;
 • in overeenstemming met Art. 7 lid 3 DSGVO, om uw toestemming aan ons te allen tijde in te trekken. Als gevolg daarvan mogen we de gegevensverwerking op basis van deze toestemming niet langer voortzetten voor de toekomst en
 • een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit op grond van artikel 77 DSGVO. In de regel kunt u zich wenden tot de toezichthoudende instantie van uw gebruikelijke woonplaats of werkplek of tot de toezichthoudende instantie van het hoofdkantoor van onze onderneming.

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op grond van gerechtvaardigde belangen in de zin van art. 6 lid 1 zin 1 letter f DSGVO, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van art. 21 DSGVO, mits er redenen zijn die voortkomen uit uw specifieke situatie of indien het bezwaar is gericht tegen direct marketing. In het laatste geval heeft u een algemeen bezwaarrecht, dat door ons wordt uitgevoerd zonder dat er sprake is van een bijzondere situatie.

Voor dit doel, evenals voor verdere vragen met betrekking tot persoonlijke gegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres.

Privacybeleid voor onze Facebook-pagina:

Informatie over gegevensbescherming: naam en adres van de verantwoordelijke personen:

De personen die medeverantwoordelijk zijn voor de werking van deze Facebook-pagina zijn, in de zin van de EU-Gebundelverordening inzake gegevensbescherming en andere voorschriften inzake gegevensbescherming, de:

Facebook Ireland Ltd. (hierna "Facebook" genoemd) 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ierland

en

Ki.Nd - Kinderwunschzentrum Niederrhein, Praxis Dr. med. Georg Döhmen, vertegenwoordigd door de heer Georg Döhmen Madrider Str. 6 41069 Mönchengladbach Duitsland

Informatie over onze Facebook-pagina

Wij beheren deze site om de aandacht te vestigen op onze diensten en om contact met u op te nemen als bezoeker en gebruiker van deze Facebook-pagina en onze website. Voor meer informatie over ons, onze activiteiten, bedrijven, enz. kunt u terecht op onze websitewww.ki-nd.de.

Wij als beheerders van de Facebook-pagina hebben geen belang bij het verzamelen en verder verwerken van uw individuele persoonsgegevens voor analyse- of marketingdoeleinden. Meer informatie over onze omgang met persoonsgegevens vindt u in ons privacybeleid op onze website op www.ki-nd/en/daten bescherming.De werking van deze Facebook-pagina, inclusief de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers, is gebaseerd op ons legitieme belang bij een eigentijdse en ondersteunende informatie en interactiemogelijkheid voor en met onze gebruikers en bezoekers in overeenstemming met Art. 6 lid 1 lit. f. DSGVO.

Verwerking van persoonlijke gegevens door Facebook

Het Europees Hof van Justitie (EHJ) heeft in zijn arrest van 5 juni 2018 (http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202543&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=298398) besloten dat de exploitant van een Facebook-pagina samen met Facebook verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens. Wij zijn ons ervan bewust dat Facebook gebruikersgegevens verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Reclame (analyse, creatie van gepersonaliseerde reclame)
 • Aanmaken van gebruikersprofielen
 • Marktonderzoek.

Facebook gebruikt cookies om deze informatie op te slaan en verder te verwerken, d.w.z. kleine tekstbestanden die op de verschillende eindapparaten van gebruikers worden opgeslagen. Als de gebruiker een Facebook-profiel heeft en daarop is ingelogd, wordt de opslag en analyse ook over de apparaten heen uitgevoerd.

Het privacybeleid van Facebook bevat meer informatie over de verwerking van gegevens:www.facebook.com/about/privacy/.

Mogelijkheden tot bezwaar (zogenaamde opt-out) kunnen hierworden ingesteld:www.facebook.com/settings en hierwww.youronlinechoices.com.

Facebook Inc, het Amerikaanse moederbedrijf van Facebook Ireland Ltd. is gecertificeerd onder de EU-VS Privacy-Shield en belooft dus te voldoen aan de Europese richtlijnen voor gegevensbescherming. Meer informatie over de status van het privacyscherm van Facebook vindt u hier: www.privacyshield.gov/participant;

De overdracht en verdere verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers naar derde landen, zoals de VS, evenals de daarmee verbonden mogelijke risico's voor de gebruikers kunnen door ons als exploitant van de site niet worden uitgesloten.

Statistische gegevens

Via de zogenaamde "Insights" van de Facebook-pagina kunnen statistische gegevens van verschillende categorieën voor ons worden opgevraagd. Deze statistieken worden gegenereerd en verstrekt door Facebook. Als exploitant van de site hebben wij geen invloed op het genereren en presenteren van deze statistieken. We kunnen deze functie niet uitschakelen of het genereren en verwerken van de gegevens verhinderen. Voor een selecteerbare periode en voor de categorieën fans, abonnees, bereikte personen en interactiepersonen worden de volgende gegevens door Facebook aan ons verstrekt met betrekking tot onze Facebook-pagina:

Totaal aantal bekeken pagina's, "Like" informatie, paginagebruik, postinteracties, bereik, videobeelden, postbereik, commentaar, gedeelde inhoud, reacties, percentage mannen en vrouwen, land en stad van herkomst, taal, winkelweergaven en -klikken, klikken op routeplanners, klikken op telefoonnummers. Dit levert ook gegevens op over de Facebook-groepen die aan onze Facebook-pagina zijn gekoppeld. Door de voortdurende ontwikkeling van Facebook verandert de beschikbaarheid en verwerking van gegevens, zodat we voor meer informatie verwijzen naar het bovengenoemde privacybeleid van Facebook.

Wij gebruiken deze gegevens, die in geaggregeerde vorm beschikbaar zijn, om onze bijdragen en activiteiten op onze Facebook-pagina aantrekkelijker te maken voor gebruikers. Zo gebruiken we bijvoorbeeld leeftijds- en geslachtsgebonden uitkeringen voor aangepaste targeting en de gewenste bezoektijden van de gebruikers voor een optimale planning van onze berichten. Informatie over het type eindapparatuur dat door bezoekers wordt gebruikt, helpt ons om onze berichten visueel en creatief aan te passen. Volgens de Facebook-gebruiksvoorwaarden, waarmee elke gebruiker heeft ingestemd bij het aanmaken van een Facebook-profiel, kunnen we abonnees en fans van de site identificeren en hun profielen en andere gedeelde informatie over hen bekijken.

Rechten van de gebruikers

Aangezien alleen Facebook volledige toegang heeft tot de gebruikersgegevens, raden wij u aan om rechtstreeks contact op te nemen met Facebook als u informatie wilt opvragen of andere vragen wilt stellen over uw rechten als gebruiker (bijv. recht op verwijdering). Als u ondersteuning nodig heeft of andere vragen heeft, neem dan contact met ons op via e-mail op info@ki-nd.de. Als u in de toekomst geen gebruik meer wilt maken van de hier beschreven gegevensverwerking, verwijder dan de link tussen uw gebruikersprofiel en onze site door gebruik te maken van de functies "I no longer like this site" en/of "Do not subscribe to this site".

Status van de informatie: 26.08.2018