Skip to main content

Vereisten

Kinderwunschbehandlung

Voordat we kunnen beginnen, is het belangrijk dat aan de nodige voorwaarden wordt voldaan. Helaas is het niet mogelijk om helemaal zonder bureaucratie te komen.

In de volgende lijst hebben we alle belangrijke informatie voor u verzameld, inclusief informatie over de overname van de kosten voor uw vruchtbaarheidsbehandeling.

Voorschriften voor de vruchtbaarheidsbehandeling

Medische eisen:

  • Positieve rubella-immuunstatus
  • Negatieve hiv- en hepatitisstatus bij beide partners.

Eisen volgens het Sociaal Codeboek V voor SHI-patiënten:

  • Dekking van de kosten kan alleen worden geboden voor echtparen. Het recht begint op de leeftijd van 25 jaar en eindigt voor vrouwen op 40 jaar en voor mannen op 50 jaar.
  • Voordat de behandeling begint, moet een behandelplan ter goedkeuring aan de zorgverzekeraar worden voorgelegd.
  • De eigen bijdrage varieert van het ene ziekenfonds tot het andere. Onze medewerkers zullen u informeren over de huidige stand van zaken.
  • Er wordt alleen gebruik gemaakt van eieren en sperma van de echtgenoten.
  • De medische noodzaak van ICSI moet door de arts worden gedocumenteerd. Het wordt alleen gegeven in het geval van onvruchtbaarheid van de man, mogelijk in afwezigheid van bevruchting na een eerdere in-vitrofertilisatiebehandeling (IVF).
  • Voorafgaand aan de behandeling moet een consultatie hebben plaatsgevonden bij een erkende instelling.
  • Er zijn maximaal drie pogingen tot behandeling mogelijk; eerdere pogingen tot kunstmatige inseminatie worden gecrediteerd.
  • Indien echtgenoten bij verschillende zorgverzekeraars verzekerd zijn, dekt de respectievelijke zorgverzekeraar de kosten van de maatregelen/onderzoeken voor de echtgeno(o)t(e) die bij haar verzekerd is.

In de regel worden de kosten van cryopreservatie niet gedekt.

 

Cryopreservatie van ei- en zaadcellen als SHI-voordeel - Federale Gemengde Commissie keurt richtlijnen goed

Het Federaal Paritair Comité (Dienst voor de evaluatie van de methoden) heeft het richtsnoer voor de overname van de kosten van de maatregelen ter bescherming van de vruchtbaarheid goedgekeurd en het advies van het evaluatiecomité is nog steeds vereist (binnen 6 maanden) tot de definitieve uitvoering ervan. Tot die tijd geldt een overgangsregeling.

De cryopreservatie van ei- en zaadcellen en de bijbehorende medische maatregelen zullen in de toekomst onder bepaalde voorwaarden worden gedekt door de wettelijke ziektekostenverzekering (SHI). Therapieën die de vruchtbaarheid kunnen schaden of tot het verlies ervan kunnen leiden, kunnen worden gebruikt voor de behandeling van ziekten. [...]

Hier vindt u meer informatie

 

Kinderwens bij lesbische partners of alleenstaande vrouwen

Bij veel lesbische partnerschappen of alleenstaande vrouwen is de kinderwens ook een zaak van het hart. We zijn blij dat we lesbische stellen en alleenstaande vrouwen kunnen begeleiden op hun weg naar een kinderwens. 

De belangrijkste vragen beantwoorden we graag vooraf voor jullie:

Voorwaarden:
De voorwaarde voor behandeling met buitenlands sperma is juridisch en psychosociaal advies. Lesbische koppels hoeven niet langer getrouwd te zijn.

Behandeling: 
De eerste stap begint met een afspraak voor een eerste consult. 
Hier leggen wij u graag de verschillende behandelmogelijkheden uit en geven wij u ook de eerste informatie over de samenwerkende spermabanken. Na zorgvuldig onderzoek kiezen we samen met u de meest geschikte behandelmethode voor u. Helaas dekt de ziektekostenverzekering momenteel niet de kosten van de behandeling.

Sperma donatie:
Met behulp van spermadonatie kunnen we ook de kinderwens van lesbische stellen en alleenstaande vrouwen vervullen. Alle donoren van een spermabank worden zorgvuldig gescreend op ziekten. Bovendien worden alle wettelijke factoren voor de donatie door de spermabank afgehandeld. Veel stellen of alleenstaande vrouwen schrikken ervoor terug om naar een vruchtbaarheidskliniek/spermabank te gaan en gaan zelf op zoek naar een spermadonor. Dit brengt zowel gezondheids- als juridische problemen met zich mee, omdat hier geen voldoende controle zou worden uitgevoerd.

We begeleiden u graag op uw weg. Neem contact met ons op!