Skip to main content

Tijdschema

Kinderwunschbehandlung

In de aanloop naar de vruchtbaarheidsbehandeling is een reeks voorafgaande onderzoeken nodig, die worden uitgevoerd door uw behandelend gynaecoloog, uroloog of ons en dienen om de oorzaak van uw onvervulde kinderwens te isoleren.

Pas dan kan een zorgvuldig geplande en optimaal getimede behandeling beginnen, waarbij meerdere fasen en stappen worden doorlopen, dus benadert u de behandeling met een breed tijdsbestek en zet u zich niet onder druk.

Tijdschema in de aanloop naar de vruchtbaarheidsbehandeling

De vruchtbaarheidsbehandeling begint meestal in de 2e helft van de menstruatiecyclus die voorafgaat aan de eigenlijke behandelingscyclus. Bepaalde geneesmiddelen, de zogenaamde GnRH-analogen, beperken of "downreguleren" de lichaamseigen productie van hormonen die nodig zijn voor de rijping van de eierstokken. Op deze manier is het mogelijk om de volgende feitelijke behandelingscyclus te beïnvloeden, waardoor het optimale tijdstip voor de ovulatie kan worden bepaald. Een alternatief voor down-regulering is een behandeling met GnRH-antagonisten tijdens de stimulatiefase, meestal vanaf de 5e tot en met de 6e stimulatiedag. Dit voorkomt een voortijdige ovulatie.

De stimulatie van de eierstokken met speciale hormonen (FSH) begint meestal op de 2e of 3e dag van de cyclus. Het doel van de stimulatie is om zoveel mogelijk follikels in de eierstokken te laten groeien. Dit levert verschillende rijpe eieren op, wat de kans op succes van de behandeling vergroot. De stimulatiefase duurt meestal 10 - 14 dagen. Gedurende deze tijd wordt elke dag een bepaalde hoeveelheid hormoon onder de huid geïnjecteerd. Voor de eerste injectie krijg je een uitgebreide training in onze praktijk, zodat je de medicatie thuis zelfstandig kunt gebruiken. Om de rijping van de follikels en dus de eicellen te kunnen volgen, zullen tijdens de stimulatiefase verschillende bloedmonsters worden genomen en zal er een echografie van de eierstokken worden uitgevoerd. De resultaten van deze tests kunnen worden gebruikt om de optimale rijpheid van de eieren te bepalen.

Als de bloed- en ultrageluidwaarden tijdens de stimulatiefase aantonen dat de tijd van optimale eicelrijpheid is bereikt, wordt de behandeling met stimulatiehormonen stopgezet en wordt de eisprong op gang gebracht door de toediening van humaan choriongonadotrofine (hCG). Het hCG moet meestal 's avonds onder de huid worden geïnjecteerd en kan daarom gemakkelijk door uzelf of uw partner worden toegediend.

Ongeveer 36 uur na de ovulatie-triggerende hCG-injectie wordt de inseminatie uitgevoerd of, in het geval van een IVF/ICSI-behandeling, worden de eicellen uit de rijpe follikels van de eierstokken gehaald. Dit gebeurt met een speciale priknaald die onder ultrasone begeleiding door de vagina wordt ingebracht. U wordt licht verdoofd om de procedure te vergemakkelijken. Je moet dus op een lege maag bij de punctie komen. Na het ophalen van de eieren houden we u ongeveer twee uur bij ons ter observatie. Daarna kun je naar huis gaan.

Ongeveer op hetzelfde moment als de follikelpunctie vragen we de partner om een spermastaaltje te verzamelen door middel van masturbatie. Als dit u problemen oplevert, praat er dan voor de behandeling openlijk met ons over. We zullen ook een haalbare manier voor u vinden. Spermastalen voor inseminaties kunnen ook thuis worden verzameld.

Na het bereiden van het spermastaaltje kan het nu gebruikt worden voor inseminatie of extracorporale bevruchting van de teruggehaalde eitjes. Door middel van conventionele IVF of ICSI wordt een vereniging van ei- en zaadcellen bereikt. De volgende dag worden de eitjes onderzocht op pronuclei, wat aangeeft dat er bevruchting heeft plaatsgevonden. Maximaal drie van deze bevruchte eitjes worden dan geselecteerd en in de broedmachine opgeslagen tot de volgende dag. Overtollige bevruchte eieren kunnen worden ingevroren en gebruikt voor latere transfers. Als u niet wilt dat dit gebeurt, zullen we ze moeten vernietigen. Na een volgende dag, als het proces optimaal is, zullen de bevruchte eicellen zich hebben ontwikkeld tot embryo's, die meestal bestaan uit 2 - 4 cellen en nu kunnen worden teruggeplaatst in de baarmoederholte (embryotransfer).

Lorem ipsum dolor sit amet consetetur sadipscing elitr sed diam nonumy

Embryo's die tijdens de IVF/ICSI-behandeling zijn ontstaan, worden op de tweede of derde dag na de eicelcollectie (embryotransfer) naar de baarmoeder overgebracht. Er wordt gebruik gemaakt van een dunne flexibele plastic katheter, die via de vagina in de baarmoederholte wordt ingebracht, waar de embryo's worden uitgespoeld. Embryotransfer is meestal pijnloos. Na de transfer blijft u 10-15 minuten in bed en kunt u naar huis.

Lorem ipsum dolor sit amet consetetur sadipscing elitr sed diam nonumy

De luteale of corpus luteum fase is voor u de meest ongemakkelijke fase van de vruchtbaarheidsbehandeling, omdat pas na twee weken kan worden beoordeeld of de behandeling succesvol was, dat wil zeggen of er al dan niet een zwangerschap heeft plaatsgevonden. Tijdens deze lange twee weken van wachten krijgt u normaal gesproken ondersteunende hormonen zoals progesteron en, indien nodig, hCG . Een controle-echografieonderzoek van de eierstokken wordt ook routinematig uitgevoerd. Als de zwangerschapstest positief is, wordt in de komende twee weken een echo gemaakt als de menstruatie nog niet regelmatig is. Als de zwangerschap intact is, neem dan contact op met uw gynaecoloog voor verdere behandeling.