Skip to main content

Vruchtbaarheidsbescherming

Vruchtbaarheidsbescherming is het gebruik van methoden om de vruchtbaarheid van een persoon te beschermen vóór een geplande therapie.