Skip to main content

Endometriumplasma en NK-celbepaling

Bij vrouwen die meerdere miskramen hebben gehad, hebben wetenschappelijke studies de bekleding van de baarmoeder onderzocht op de aanwezigheid van specifieke cellen van het immuunsysteem.

Deze cellen worden ook gedetecteerd bij gezonde vrouwen zonder miskramen. Het vermoeden bestaat dat een te hoog aantal van deze cellen kan leiden tot problemen bij de inplanting van de embryo's.

 

basis:

Natuurlijke killercellen zijn een subgroep van witte bloedcellen (leukocyten). Hun taak is het elimineren van virussen, bacteriën of zelfs tumorcellen (vandaar "killer" cellen). Er wordt onderscheid gemaakt tussen perifere (circulerende) en baarmoederdodende cellen. In een vroege zwangerschap regelen baarmoederdodende cellen de interactie tussen het embryo en het moederorganisme.

Theorie:

Er zijn aanwijzingen dat een verhoogd aantal UNCL-cellen een negatief effect zou kunnen hebben op de innesteling van het embryo. patiënten met een zogenaamde implantatiefout (geen zwangerschap ondanks meerdere overplaatsingen van "goede" embryo's) of met herhaalde miskramen zouden dus baat kunnen hebben bij een bepaling van de UNCL-cellen.

Een dergelijke bepaling wordt uitgevoerd na verwijdering van weefsel uit het baarmoederslijmvlies als onderdeel van een endometriale biopsie(zie ook: Endometriale biopsie).

benadering:

Als er een verhoogd aantal wordt gedetecteerd, is het mogelijk om dit aantal te verminderen door middel van lipideninfusies.

basis:

Plasmacellen zijn een subgroep van de witte bloedcellen (leukocyten). Ze worden gebruikt voor de productie en het vrijkomen van antilichamen. Een verhoogde aanwezigheid van deze plasmacellen in de bekleding van de baarmoeder kan een indicatie zijn voor een chronische ontsteking van de baarmoeder (een zogenaamde chronische endometritis). Deze ontsteking verloopt meestal asymptomatisch of met slechts zeer milde symptomen.

Theorie:

De ontsteking leidt tot een verandering in de bekleding van de baarmoeder, belemmert de innesteling of de verdere ontwikkeling van de embryo's. Dit kan leiden tot een zogenaamd implantaatfalen (er treedt geen zwangerschap op ondanks meervoudige transfers van "goede" embryo's) of herhaalde miskramen.

De baarmoederplasmacellen worden bepaald na verwijdering van weefsel uit het baarmoederslijmvlies in de loop van een endometriale biopsie(zie ook: Endometriale biopsie).

benadering:

De behandeling met antibiotica probeert de ziektekiemen die verantwoordelijk zijn voor de ontsteking uit te roeien. Om het succes van de behandeling te controleren is een andere endometriumbiopsie nodig(zie ook: Endometriumbiopsie).