Skip to main content

Door sociaal bevriezen heb je de juiste tijd voor je zwangerschap bepaald

Social Freezing

Sociaal invriezen is het invriezen van eicellen om de vruchtbaarheid te bewaren voor een latere levensfase.De meest voorkomende redenen zijn het huidige gebrek aan een geschikte partner of carrièreplanning.

Wat zijn de voordelen van sociaal bevriezen?

De kans op zwangerschap hangt af van de leeftijd van het eitje. Sociaal invriezen stopt het verouderingsproces van de gecryopreserveerde eicel. Dit voorkomt een verdere vermindering van de kans op zwangerschap. Bovendien wordt het toenemende risico van chromosomale misvormingen (bv. trisomie 21) van de eicel tegengegaan.

Wat is de behandelingsprocedure voor sociale bevriezing?

Voorafgaand aan de eigenlijke Social Freezing procedure vinden in het Kinderwunschzentrum Niederrhein een eerste consult en een basisonderzoek (bloedafname en gynaecologisch onderzoek) plaats. De resultaten van het basisonderzoek worden vervolgens tijdens een consultatie toegelicht en de behandelingscyclus wordt gepland. Het begin van de behandelingscyclus kan individueel worden bepaald na overleg.

Een behandelingscyclus omvat stimulatie van de eierstokken en eicelvangst. De behandelingscyclus begint meestal op de 2e of 3e dag van de menstruatie. De stimulatie van de eierstokken wordt uitgevoerd door gedurende ongeveer 10-12 dagen geneesmiddelen in te nemen. Tijdens deze dagen zijn er ongeveer 1-2 controleafspraken nodig. De eicelpunctie wordt rond de 14e dag van de cyclus uitgevoerd door middel van een transvaginale eicelpunctie onder korte verdoving als een poliklinische procedure.

Gewoonlijk zijn twee tot drie behandelingscycli nodig om een voldoende aantal eicellen te verkrijgen.

Wat zijn de kosten van sociale bevriezing?

De kosten van sociale bevriezing worden niet gedekt door de ziektekostenverzekering en zijn afhankelijk van het aantal behandelingscycli en de benodigde medicatie. Per behandelingscyclus bedragen de kosten ongeveer 1.700 euro voor de medische behandeling, 310 euro voor cryopreservatie (verglazing) en ongeveer 1.000-1.800 euro voor de medicatie. De opslagkosten voor de eieren bedragen 410 euro per jaar. Als de eicel in een later stadium wordt bevrucht, zijn er nog meer kosten voor de bevruchting van de eicel en de embryotransplantatie.

Belangrijke vragen & antwoorden over de Social Freezing behandelingsmethode

Leeftijd speelt een centrale rol in de latere realisatie van de kinderwens (>35 jaar). Naast de afnemende eicelreserve in de eierstok neemt ook het aantal genetisch abnormale (aneuploïde) eicellen toe. De individuele eicelreserve kan worden bepaald door het AMH (anti-Müllerhormoon) en het AFC (antral follicle count) te meten.

Anderzijds kan het aantal genetisch abnormale eicellen niet individueel worden bepaald. Het aneuploïdiecijfer (aantal eicellen met een onjuist aantal chromosomen) is ongeveer 10% bij vrouwen van <35 jaar, 36% bij vrouwen van 35-41 jaar en tot 80% bij vrouwen van >41 jaar.

Aangezien de eierreserve en de kwaliteit van de eieren afneemt met de toenemende leeftijd, zijn de kansen op succes groter naarmate er eerder sociaal invriezen wordt uitgevoerd. De optimale tijd voor het uitvoeren van sociaal invriezen is vóór de leeftijd van 35. Sociaal invriezen kan worden uitgevoerd tussen de leeftijd van 36 en 39 jaar na het bepalen van de individuele eierreserve en na gedetailleerde en kritische informatie over de kansen op succes.

Het wordt aanbevolen om ten minste 20 volwassen eieren in te vriezen om de kans op het krijgen van een kind te vergroten. In een studie van 2016 is gekeken naar het levend geboortecijfer na bevruchting van eerder ingevroren eitjes. Het levend geboortecijfer is afhankelijk van de leeftijd van de vrouw op het moment van de eicelpunctie. Als 20 rijpe eitjes werden ingevroren, was de kans op een levende geboorte 94% voor een 20-jarige vrouw, 90% voor een 34-jarige vrouw, 75% voor een 37-jarige vrouw en 37% voor een 42-jarige vrouw. De kans op twee levendgeborenen na cryopreservatie van 20 volwassen eicellen was 66% bij een 34-jarige vrouw, 39% bij een 37-jarige vrouw en 7% bij een 42-jarige vrouw.

Het aantal eieren dat het invriezen en ontdooien overleeft, hangt af van het invriesproces (=cryopreservatie). In het Kinderwunschzentrum Niederrhein wordt verglazing gebruikt voor de cryopreservatie van onbevruchte eicellen (en voor de cryopreservatie van bevruchte eicellen en embryo's). Deze "nieuwe" invriesprocedure laat >95% van de rijpe eieren toe om het proces te overleven. Bij de "oude" invriesprocedure, "langzaam invriezen", bedraagt de overlevingskans van de ingevroren eicellen ongeveer 60%.

De door verglazing ingevroren eicellen hebben bij kunstmatige inseminatie dezelfde zwangerschapspercentages als de eicellen die direct bevrucht zijn en na de punctie zijn overgebracht.

Niet alle opgehaalde eicellen kunnen worden ingevroren. Alleen de "rijpe eicellen" die in metafase II zitten, worden cryopreserveerd. De ervaring leert dat ongeveer 70-90% van de opgehaalde eicellen zich in dit stadium bevinden.

Het aantal gewonnen eicellen per behandelingscyclus is afhankelijk van de individuele eierreserve van de vrouw.

Het D-I-R (Duits IVF-register) toont het gemiddelde aantal eicellen dat tijdens een ICSI-behandeling (intracytoplasmatische sperma-injectie) van 2014 tot 2018 wordt opgehaald. Het gemiddelde aantal teruggehaalde eicellen is 10,4 voor een vrouw van 30-34 jaar, 8,4 voor een vrouw van 35-39 jaar en 7,1 voor een vrouw van 40 jaar. De ervaring leert dat het aantal teruggehaalde eieren iets hoger ligt bij sociaal invriezen. Aangezien sociale bevriezing geen zwangerschap veroorzaakt na de behandelingscyclus, kan de stimulatiedosis in een behandelingscyclus royaal worden gekozen. Dit heeft tot gevolg dat er meer eieren worden teruggehaald.

Eierstokstimulatie is een gecontroleerde overstimulatie. Echter, als gevolg van de gekozen stimulatieprotocol (antagonist protocol met GnRH agonisten voor triggering) het optreden van een overstimulatie syndroom is zeer zeldzaam.

De transvaginale folliculaire punctie is een chirurgische ingreep die ongeveer 15 minuten duurt. Zoals bij elke medische ingreep kunnen bepaalde risico's niet volledig worden uitgesloten, maar bloedingen of verwondingen aan het omringende weefsel zijn uiterst zeldzaam.

Vele studies wereldwijd hebben het effect van eierstokstimulatie op een mogelijk risico op kanker onderzocht. Tot nu toe is er geen significante correlatie gevonden tussen de behandeling van hormonale stimulatie en de ontwikkeling van kanker (borst-, eierstok-, endometrium- en baarmoederhalskanker).

Er is geen vroegtijdig begin van de menopauze na een sociale bevriezing. In een natuurlijke cyclus beginnen meerdere eieren tegelijkertijd met het rijpingsproces. Hiervan leidt slechts één eicel (de dominante follikel) tot de eisprong. Alle andere ei-atrofie (folliculaire atresia) en worden door het lichaam afgebroken. In een natuurlijke cyclus en met stimulatie van de eierstokken beginnen ongeveer evenveel eieren te rijpen. De stimulering van de eierstokken in het kader van het sociaal invriezen resulteert echter in meer eieren die het rijpingsproces volledig voltooien.

Cryopreservatie in vloeibare stikstof betekent dat de cellen vrijwel onbeperkt kunnen worden opgeslagen. Studies hebben aangetoond dat bewaartijden tot 30 jaar geen effect hebben op de kwaliteit van de eieren.

Zwangerschap boven de 40 jaar brengt meer risico's met zich mee, zelfs met eerdere sociale bevriezing. Er is een verhoogd risico op vroeggeboorte, zwangerschapsdiabetes, verhoogde bloeddruk of pre-eclampsie (=zwangerschapsvergiftiging). Overdracht wordt niet aanbevolen na de leeftijd van 50 jaar.

Als de tijd is gekomen om de wens om een kind te krijgen te realiseren, is de eerste stap om te proberen op een natuurlijke manier zwanger te worden. Als er geen bekende oorzaken van onvruchtbaarheid aan beide zijden zijn, raden wij u aan om te proberen een natuurlijke bevruchting te krijgen voor ten minste 6 maanden.

Als de kinderwens op deze manier onvervuld blijft, worden de ontdooide eicellen bevrucht door middel van ICSI (intracytoplasmatische sperma-injectie). De embryotransfer wordt dan uitgevoerd in de natuurlijke cyclus.

Heeft u vragen?