Skip to main content

Blastozystentransfer

Blastocysten zijn embryo's die zich gedurende 5 dagen na de follikelpunctie en bevruchting in de incubator hebben kunnen ontwikkelen en bestaan uit 64 tot 128 cellen.

Van alle bevruchte eicellen ontwikkelt slechts ongeveer een derde zich onder kweekomstandigheden tot een blastocyst. Bij een blastocysttransfer worden de embryo's op de 4e of 5e dag na de eicelpunctie in de baarmoeder teruggeplaatst. Door de langere kweek vindt de terugplaatsing plaats op het moment dat de embryo's meestal de baarmoeder bereiken en tot rust komen. Blastocystkweek is in Duitsland toegestaan - de terugplaatsing van de bevruchte eicellen kan plaatsvinden tussen dag 1 en dag 5 na de eicelpluk. 24 uur na het verzamelen van de eicellen worden de eicellen in de bevruchtingsfase (PN-stadia) geselecteerd om in de celkweek te blijven. Bij dierproeven werden indicaties voor een licht verhoogd risico op misvormingen waargenomen in uitgebreide culturen na dag 3.